top of page
  • administrator

Uważaj na słowa

Inspiracja Pastora poniżej! Zapraszamy do czytania.

Uważaj na słowa.

Ostatnio rozmawiałem z pewnym wierzącym bratem, który jednym zdaniem lekko mnie poirytował. W pewnym momencie rzucił hasło: Pan Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomogą. Rozmawialiśmy o sytuacji związanej z koronawirusem i jak się w tym odnaleźć. Moja replika była jednoznaczna: Jeżeli sam sobie pomożesz, to po ci Pan Bóg?

Wielu chrześcijan jest wystraszonych, poddanych panice, strachowi a nawet psychozie, zapominając, że są dziećmi Pana Boga, że są w Jego troskliwych rękach i dzieje się Jego wola. Biblia uczy, że bez woli Boga nawet nam włos z głowy nie spadnie. Mowa ma wielką moc.Kiedy Mojżesz wysłał 12 zwiadowców do Ziemi Obiecanej, w obliczu zagrożenia ze strony olbrzymów, tylko 2 z nich oparło swoje wypowiedzi na zaufaniu Bogu, budowali wiarę i zachęcali innych do spokoju. Dziesięciu wypowiadali słowa niewiary, zasiewali panikę i wzbudzali strach. Mieli rację, jeśli chodzi o przesłanki logiczne. Ale jak się ma logika do wiary?Pan Bóg odebrał ich słowa bardzo osobiście i po wysłuchaniu wszystkich mów wydał orzeczenie następującej treści: Księga Liczb 32:11-12 Ci mężowie, którzy wyszli z Egiptu w wieku lat dwudziestu wzwyż, nie ujrzą ziemi, którą uroczyście przyobiecałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie szli bowiem za mną bez zastrzeżeń, Z wyjątkiem Kaleba i Jozuego, ponieważ oni w pełni szli za Mną.Z tego wynika, że dla Boga liczy się stan serca i słowa, które wypowiada człowiek, a nie logika wierzącego. W której grupie jesteś, w zderzeniu z olbrzymem, który nazywa się koronawirus, w atmosferze paniki i strachu? Pamiętaj; Bóg uważnie słucha tego, co mówimy. Zatem, uważaj na słowa! Życzę ci pokoju Bożego i pełnego zaufania w obietnice Boże. On jest z nami nawet w sytuacjach kryzysowych. Pastor Ryszard

50 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Boże Narodzenie 2020

Iz 7:14 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. (co znaczy: Bóg z nami. Mat 1:23) Kilka dni temu byłem w piekarni i pierwsze słowa pani zza lady

Wielki Piątek 2020

J 1,29 Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu i rzekł: „Oto Baranek Boży który gładzi grzech świata". Tekst ten można również przetłumaczyć jako: „oto Baranek Boży, który dźwiga grzech świ

Życzenia

Wszystkim siostrom i braciom, a także przyjaciołom i sympatykom Betanii, życzę Bożego pokoju, radosnego świętowania zmartwychwstania Jezusa, który umarł

Comments


bottom of page