top of page

zaufaj Jezusowi

Ewangelia Jezusa Chrystusa

Dzisiaj jest dzień zbawienia!

Dlaczego miałbyś odkładać na później najważniejsze pytanie w Twoim życiu - dotyczące życia wiecznego?

Czy jeżeli umrzesz dzisiaj to pójdziesz do nieba?

A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście.Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism

1Kor 15:18

Ewangelia oznacza "dobrą nowinę".
Twój dług został spłacony. Zostałeś uniewinniony.

Możesz być wolny!


Oto Ewangelia Jezusa Chrystusa:

Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany

i trzeciego dnia zmartwychwstał – zgodnie z Pismem.

Jezus wskazał na dziecko, jako żywą lekcję, mówiąc

o warunkach wejścia do królestwa niebios.

I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie

i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

Mat 18:3

Wystarczą trzy proste kroki, aby być zbawionym!

To dziecinnie proste!

trzy kroki do zbawienia

krok 1 - przyznaj, że jesteś grzesznikiem

Pozwól, aby Boży smutek poprowadził Cię do prawdziwej pokuty za wszystkie popełnione grzechy.

Nastąpi wtedy przemiana Twego serca i umysłu.

Bóg przemieni Twoje serce i odnowi Twoje wnętrze.

W Biblii czytamy:

Nie ma ani jednego sprawiedliwego

Rz 3:10

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej

Rz 3:23

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej

jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rz 6:23

Zła wiadomość jest taka, że zapłatą za grzech jest śmierć. Innymi słowy, za nasze grzechy oczekuje nas wyrok śmierci.
Dobra wiadomość jest taka, że Bóg oferuje za darmo życie wieczne przez Jezusa Chrystusa. Bóg wycofał
akt oskarżenia, przeciwko nam i usunął go ze swych rejestrów, przybijając je do krzyża.

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was:

Boży to dar;  Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Ef 2:8-9

krok 2 - uwierz w Jezusa

Uwierz w swoim sercu, że Jezus umarł za Twoje grzechy, że został pogrzebany, ale zmartwychwstał i żyje.

Zaufaj z całego serca, że Jezus Chrystus jest tym,

za kogo się podaje!

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz

w sercu swoim,że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu,

a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

Rz 10:9-10

krok 3 - wezwij imienia Pana

Każdy, kto będzie pokutować i wyzna ustami, że Jezus Chrystus jest Panem, będzie zbawiony.

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz

w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Rz 10:9

Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa

na odpuszczeniegrzechów waszych.

Dz 2:38

pomódl się:

"O Boże, wiem że jestem grzesznikiem. Przepraszam Cię za moje grzechy. Chcę odwrócić się od moich grzechów.
Wierzę, że Jezus Chrystus jest Twoim Synem, wierzę, że umarł na krzyżu za moje grzechy i że został wskrzeszony do życia.
Postanowiłem, że zaufam Jezusowi Chrystusowi, jako mojemu Zbawicielowi i wyznaję, że Jezus jest Panem. Wierzę, że Jego przelana krew wystarczy, aby ocalić moją duszę i dać mi pewność nieba. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moje zbawienie. Amen"

co dalej

Czytaj Biblię i naśladuj Pana Jezusa.

Znajdź w swojej okolicy biblijnie wierzącą społeczność i przystąp do chrztu.

Jeżeli jesteś z Katowic lub okolic oczywiście zapraszamy Cię na spotkania naszej wspólnoty.

Życzymy Bożego Błogosławieństwa.

bottom of page