top of page
  • administrator

Miłość czy gniew

Ostatnio napisał do mnie przyjaciel, który po przeczytaniu komentarza do Ew. Jana 3:16, w którym autor pisze, że Bóg jest Bogiem miłości, ale kocha tych, którzy wierzą w Jezusa, podzielił się refleksją: Nie wierzę, że Bóg może być takim posępnym Bogiem. Ale wystarczy dokładnie przeczytać cały trzeci rozdział Jana, by dostrzec miłość konsekwentną i sprawiedliwą. Bo skoro Bóg kocha wszystkich, to znaczy że wszyscy mają zapewnione wejściówki do nieba. A jednak Nie! W kontekście wypowiedzi Jezusa o Bogu miłości pojawiają się takie zwroty jak: “Nie zobaczą”, “Nie wejdą”, “Potępiony”, “Gniew Boży”, czy “Zginą”. Biblia wypowiada się jasno: Bóg kocha tych, którzy kochają Jezusa, wierzą w Jezusa i słuchają Jezusa. Wydaje się również, że Bóg miłości nie powinien stawiać warunków, a jednak pojawia się takie słowo jak “Musicie”. Zdanie, w którym to słowo się pojawia zaczyna się słowami: Nie dziw się… Nie dziw się, że miłość czegoś wymaga, coś oczekuje. Warto przyjrzeć się tekstom, o których mówimy. Niech wypowie się Słowo Boże: Jan 3:3 Kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. 5 Kto nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 15 Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. 18 kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię Syna Bożego. 36 kto nie wierzy w Syna, tego czeka gniew Boży. Przesłanie jest jasne: Ci, którzy wierzą i kochają – ci są umiłowani przez Boga, mają życie wieczne i nie muszą bać się potępienia. Cały problem polega na tym, że ludzie albo nie wierzą i odrzucają ofertę Boga w Jezusie, albo wręcz nienawidzą, co nie ujawnia się w konkretnych słowach, ale w czynach: 20 kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego złych czynów. Są też tacy, którzy wierzą i kochają Jezusa ale częściowo, bo bardziej miłują ten świat: 19 ludzie bardziej umiłowali ciemności aniżeli światłość, bo ich uczynki były złe. Zatem wygrywają i są kochani przez Boga ci, którzy dążą do Jezusa, Jemu ufają i Jego kochają: 21 kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości. Pastor Ryszard Wołkiewicz32 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Boże Narodzenie 2020

Iz 7:14 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. (co znaczy: Bóg z nami. Mat 1:23) Kilka dni temu byłem w piekarni i pierwsze słowa pani zza lady

Wielki Piątek 2020

J 1,29 Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu i rzekł: „Oto Baranek Boży który gładzi grzech świata". Tekst ten można również przetłumaczyć jako: „oto Baranek Boży, który dźwiga grzech świ

Życzenia

Wszystkim siostrom i braciom, a także przyjaciołom i sympatykom Betanii, życzę Bożego pokoju, radosnego świętowania zmartwychwstania Jezusa, który umarł

Comments


bottom of page