• administrator

Wielki Piątek

J 1,29 Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu i rzekł: „Oto Baranek Boży który gładzi grzech świata".

Tekst ten można również przetłumaczyć jako: „oto Baranek Boży, który dźwiga grzech świata".

Nie można wziąć na siebie grzechu innego człowieka, nie wznosząc go jednocześnie do Ojca; bo jedynie Bóg ma moc odpuszczania grzechów. Także Jezus, Baranek obciążony naszymi grzechami, zostanie zaprowadzony na Golgotę, by później zawisnąć na krzyżu, jak to sam zapowiedział: A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony. (J 12,32).

Od upadku człowiek jest niewolnikiem grzechu, jest więźniem. Wyobcowany, bez możności zbliżenia się do Boga, potrzebuje wybawiciela, który zapłaci za niego okup, tak jak wykupuje się niewolnika, aby obdarzyć go wolnością. Pojęcie wolności jest w Piśmie Świętym związane ściśle z pojęciem odkupienia. W przekładzie greckim odkupienie oddaje się przez słowo agoradzo, co oznacza: kupuję, wykupuję; dosłownie: „zabieram z rynku".

W Ps 49,8-9 czytamy: Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić ani dać Bogu okupu za siebie. Zbyt wysoka jest bowiem stawka za jego życie i zawsze będzie zbyt mało,

Dzisiaj, w Wielki Piątek wspominamy ofiarę Jezusa, jako Baranka Bożego, tego który został podniesiony, by dźwigać nasze grzechy, by odkupić nas i zabrać z sobą do domu Ojca. Chrystus zapłacił za nas swoją świętą krwią, by zabrać nas z rynku niewolników, uwolnił i przyjął do swojej rodziny. To właśnie przeżywamy, kiedy myślimy o cierpieniu Pana, o krzyżu i o raju, który Chrystus obiecał nawróconemu łotrowi. On, pierwszy idzie w pochodzie zbawionych. Czy też tam jesteś?

Jeżeli nie masz pewności zbawienia, to właśnie Wielki Piątek jest najlepszym dniem, by skłonić się w modlitwie, poprosić by Jezus przebaczył ci wszystkie grzechy, i wpisał twoje imię do Księgi zbawionych w niebie. Wyznaj, że jest Panem twojego życia, że chcesz Mu służyć i żyć w bojaźni Bożej. Przyjmij wiarą dar Chrystusa i zaproszenie do raju. Podziękuj za miłość i przebaczenie i przeżywaj święta Wielkanocne 2020, jako najszczęśliwsza osoba na planecie.

Niech ci Bóg błogosławi, Pastor Ryszard

17 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Życzenia

Wszystkim siostrom i braciom, a także przyjaciołom i sympatykom Betanii, życzę Bożego pokoju, radosnego świętowania zmartwychwstania Jezusa, który umarł

Obietnica

Drodzy! Przesyłamy serdeczne pozdrowienia i wirtualne uściski! Dołączamy bardzo ważny tekst naszego Pastora. Zapraszamy do czytania! Na moich dłoniach wyrysowałem cię Jest taka piękna obietnica w Star

Miłość czy gniew

Ostatnio napisał do mnie przyjaciel, który po przeczytaniu komentarza do Ew. Jana 3:16, w którym autor pisze, że Bóg jest Bogiem miłości, ale kocha tych, którzy wierzą w Jezusa, podzielił się refle

Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Betania"

ul. Gliwicka 267

40-862 Katowice


telefon: (32) 2500-136
e-mail:  betaniamail@gmail.com

konto: PKO BP Katowice
88 1020 2313 0000 3102 0149 5647

©2018 Betania Katowice

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
logooB.png