spotkania kobiet

spotkania kobiet

W ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 18:00
odbywa się budujące spotkanie dla kobiet.
Serdecznie zapraszamy!