top of page

szkółki niedzielne

punkt katechetyczny

Nie musisz być związany z naszym zborem, aby Twoje dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach szkółek niedzielnych. Na koniec roku szkolnego wystawiamy zaświadczenia pozwalające dzieciom mieć wpisaną na świadectwie szkolnym ocenę z religii.

Zajęcia szkółki odbywają się  w niedzielę

w trakcie nabożeństwa i nie tylko. Dzieci uczą się jak być prawdziwym chrześcijaninem, studiują Słowo Boże,

modlą się, a także usługują pieśniami i wierszami

na nabożeństwach.

Dyrektorem szkoły jest Sandra Skrobarczyk-Seweryn.

nasze grupy

Zajęcia są podzielone na różne grupy wiekowe, mamy także grupę dla dzieci specjalnej troski.

bottom of page