top of page

kontakt

Informacje kontaktowe:

Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Betania"

ul. Gliwicka 267

40-862 Katowice

telefon: (32) 2500-136
e-mail:  betaniamail@gmail.com

Konto bankowe:

Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Betania" Katowice

PKO BP Katowice
88 1020 2313 0000 3102 0149 5647
(z dopiskiem: "Darowizna na rzecz kultu religijnego")

bottom of page