top of page

czym jest

Kościół Zielonoświątkowy?

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest Kościołem chrześcijańskim. Zielonoświątkowcy, oprócz biblijnych  prawd mówiących o zbawieniu z łaski, podkreślają wagę działania Ducha Świętego.  Nazwa kościoła nawiązuje do dnia Zielonych Świąt opisanego w Dziejach Apostolskich.  W Polsce pierwsi zielonoświątkowcy pojawili się początkiem XX wieku. Dziś Kościół Zielonoświątkowy jest drugim co do wielkości kościołem protestanckim w Polsce. Ruch na świecie stanowi drugą co do wielkości wspólnotę chrześcijańską, po rzymskich-katolikach, przekraczającą liczbę 500 mln osób.

Więcej informacji na temat Kościoła Zielonoświątkowego można znaleźć na stronie internetowej www.kz.pl

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce:

  • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

  • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

  • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

  • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

  • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

  • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

  •  Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

 

Nawiązując do słów Pana Jezusa: „Musicie się na nowo narodzić”, uważamy że każdy człowiek powinien przeżyć duchowe odrodzenie. Uznajemy także jako główną zasadę przekonanie, że chrześcijańskie życie jest sprawą posłuszeństwa Słowu Bożemu i doświadczania obecności Ducha Świętego.

Komentarz do wyznania wiary można przeczytać tutaj.

bottom of page